De Tolv Stegen - En utväg
"Arbetsboken"
. . .
Denna bok är en personlig vägledning för att bättre förstå den andliga kraften i de Tolv Stegen. Denna handledning är först och främst riktad till de vuxna vars barndom har blivit negativt påverkad av en dysfunktionell uppväxtmiljö.
Den fungerar också som en hjälp till att skriva en egen redogörelse för tillfrisknandet. Den sammanför beprövad visdom och den dokumenterade användbarheten i Tolvstegsprinciperna. Materialet uppmuntrar till självinsikt och lägger tonvikten vid tilltron till en kraft starkare än vi själva.
Ett kompendium med frågor och övningar, som kan användas av enskilda och grupper.

. .

Innehållet i Stegboken är samma som Arbetsboken förutom att frågor och skrivsidor är bortagna. Alltså en ren läsbok. Se mer här!


Arbetsboken
Skriven av Friends in Recovory. Originaltitel: The Twelve Steps A Way Out. © Svenska utgåvan Tillfrisknande Vänner 2003 andra upplagan.
e-post: info@tillfrisknandevanner.se
En andlig väg till känslomässig läkning. Boken kallas också "Arbetsboken."