De 12 Stegen för Vuxna Barn
"Stegboken"
. . .
Denna bok är grundad på de Tolvstegsprinciper som har hjälpt miljoner människor att tillfriskna från olika former av missbruk och tvångsmässigt beteende. Det är den första boken i sitt slag, skriven med fokus på de Tolv Stegen som de tillämpas av Vuxna barn.
Baserad på Anonyma Alkoholisters Tolv Steg ger denna bok vägledning i att gå från isolering och förnekelse, till accepterande och förmåga att hantera känslor som ilska, skuld, rädsla och förtvivlan. Den tar upp Vuxna Barns vanligaste problem och hur de kan bemötas. Genom att släppa det förgångna och öppna oss för nuet, kan vi bygga upp ett självförtroende och inse att vi är värdefulla människor. Om vi arbetar med de Tolv Stegen och utvecklar ett kärleksfullt stödjande samarbete med vår Högre Kraft kan vi bli återställda till helhet som människor.

. . .

Innehållet i Stegboken är samma som Arbetsboken förutom att frågor och skrivsidor är bortagna. Alltså en ren läsbok. Se mer här!


Stegboken
Skriven av Friends in Recovory. Originaltitel: The Twelve Steps for Adult Children. © Svenska utgåvan Tillfrisknande Vänner 2002 fjärde upplagan.
e-post: info@tillfrisknandevanner.se
För vuxna barn till alkoholister och från andra från dysfunktionella familjer.