Vill du bli medlem i vår förening?
. . .

Medlemskap är öppet för alla som är intresserade av att medverka till att föreningens syfte uppnås! Se utdrag av våra stadgar som belyser medlemskap!

Medlemskap i Föreningen Tillfrisknande Vänner i Sverige, kostar f.n. 1 kr/år. Medlem är den som erlägger avgift för innevarande år.

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM:

Sätt in 1 kr på PG 34 93 00-4, märk talongen »medlemskap«. Glöm ej att ange namn och adress.

Har du frågor? skicka e-post till oss.


People
e-post: info@tillfrisknandevanner.se