Tillfrisknande Vänner i Sverige
Vilka vi är och vårt syfte med föreningen!
. . .

Föreningen har gett ut boken "De 12 Stegen för Vuxna Barn" som är en översättning av engelska boken "The Twelve Steps for Adult Children", som är anonymt författad av Friends in Recovery, och utgiven av Recovery Publications, Inc USA.
Det finns också en arbetsbok till De 12 Stegen för Vuxna Barn som heter "De Tolv Stegen-En utväg" också översatt från engelska där original titeln är "The Twelve Steps-A way out".

Böckerna är baserade på Anonyma Alkoholisters Tolv Steg, som har anammats av miljontals människor världen över. Det erbjuder fungerande verktyg att tillfriskna från barndomens traumatiska år, för de som söker tillfrisknande.
De som har deltagit i författandet av böckerna är själva Vuxna Barn från dysfunktionella familjer. Huvudpunkten för böckernas uppkomst är att sprida Tolvstegsprincipernas budskap vidare till andra som fortfarande lider!


e-post: info@tillfrisknandevanner.se